Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Yo credit là website tư vấn về các vấn đề tài chính, tín dụng, thông tin về các đơn vị cho vay, các gói vay, lãi xuất… tất cả đều có trên website. Khi những ai có nhu cầu vay tiền có thể vào trang web để biết được những nội dung về tín dụng và đưa ra cho mình những lựa chọn tốt nhất.

Chúng tôi hoạt động công khai trên toàn quốc và hỗ trợ cho tất cả khách hàng có nhu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tư vấn, không phải là nơi cho vay tiền.

Địa chỉ website : https://yocredit.net

Bình luận

Chúng tôi cho phép người dùng được bình luận bất cứ thông tin gì trên trang web. Tuy nhiên, những bình luận này sẽ được chúng thông thu thập làm cơ sở dữ liệu nhằm để tư vấn tài chính tốt hơn cho người dùng. Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập cả IP, chính vậy mọi người có thể không bình luận vào trang web

Cookies

Khi người dùng muốn bình luận vào trang web, như những trang web khác sẽ yêu cầu cung cấp tên, email.. mới được bình luận. Tuy nhiên , khi sử dụng cookies người dùng không phải đăng nhập điều đó và người dùng có thể tuy ý bình luận bất kì lúc nào cũng được.

Cookies sẽ lưu giữ thông tin của người dùng và người dùng muốn đóng chỉ còn cách là tắt trình duyệt website có trên thiết bị.

Nội dung nhúng từ website khác

Chúng tôi có những thông tin, nội dung được nhúng và liên kết với những trang web khác. Người dùng khi truy cập vào những trang web nhúng đó sẽ có những thông tin chính xác và truy cập thuận tiện như những web khác.

Dữ liệu tồn tại bao lâu

Dữ liệu thông tin bình luận của người dùng được giữ lại vô thời hạn. Thành ra người dùng muốn bình luận bài viết trên trang web sẽ không bị kiểm duyệt mà sẽ được hiển thị luôn.

Chia sẻ thông tin

Các thông tin của trang web chúng tôi được lưu giữ nội bộ và được giữ kín. Chính vì vậy người dùng không được phép mang ra ngoài và chia sẻ ở các trang web khác.

Các thông tin của người dùng cũng được chúng tôi lưu giữ và sẽ không để bên thứ 3 nào biết được. Trừ khi người dùng cho phép chúng tôi chia sẻ.

Cam kết an toàn

Website cam kết với người dùng các thông tin cá nhận hay các cuộc giao dịch của người dùng với trang web sẽ được an toàn cao nhất. Vì vậy hãy tin tưởng vào chúng tôi và trang web có hệ thông bảo mật SSL.

Chúng tôi luôn tôn trọng những người dùng truy cập vào trang web để sử dụng những dịch vụ của chúng tôi.